સમાચાર અને જાહેરાત

હેરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી આયોજિત કાવ્યચર્યા શાયર અબ્બાસ વાસી ‘મરીઝ’ ને  શતાબ્દી વરસે સ્મરણાંજલિ સલિલભાઈ ત્રિપાઠીનો કાવ્યપાઠ તારીખ: શનિવાર, 03 ડિસેમ્બર 2016 સમય: બપોરે ૨.૦૦ કલાકે સ્થળ: હેરો વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High St, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 7AE Phone: 020 8420 9333

ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી તેમ જ માન્ધાતા યૂથ અૅન્ડ કમ્યુિનટી અૅસોસિયેશન, વેમ્બલી યોજે છે રાજરોગ કૅન્સરના નિવૃત્ત વિજ્ઞાની કાન્તિભાઈ બી. પટેલનો ‘કેન્સરની સાધારણ સમજણ’ વિષય પર એક જાહેર વાદ-સંવાદ તારીખ: શનિવાર, 22 અૉક્ટોબર 2016 બપોરે 02.00 થી : સ્થળ : માન્ધતા યૂથ અૅન્ડ કમ્યુિનટી અૅસોસિયેશન 22, Rosemead Avenue WEMBLEY Middlesex HA0 9QQ આપ સહુને આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી …

હૅરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી આયોજિત ઓટલો (લેખિકા પ્રીતિ સેનગુપ્તા સાથે વાર્તાલાપ) તારીખ: શનિવાર, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ બપોરે ૧૨.૦૦થી ૨.૦૦ કલાકે વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High Street, Wealdstone, Harrow HA3 7AE 020 3714 7725 ઓટલોની ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ની બેઠકમાં ડાયાસ્પોરિક પ્રસિધ્ધ લેખિકા પ્રીતિ સેનગુપ્તા સાથે ધવલ સુધન્વા વ્યાસ વાર્તાલાપ કરશે. પ્રીતિબહેનને સાંભળવાનો આ …

હૅરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી ના સહયોગથી આયોજિત વાર્તા-વર્તુળ તારીખ: શનિવાર, 3 સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ બપોરે-૨.૦૦ કલાકે વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High Street, Wealdstone, Harrow HA3 7AE 020 3714 7725 વાર્તા-વર્તુળની આ બેઠકમાં નીચેનો કાર્યક્રમ માણી શકશો. આ બેઠક આપણે ઉમંગથી ઊમળકે વધાવીએ અને મિત્રો સહિત પધારી ચર્ચા જમાવીએ એવી આશા છે. કાર્યક્રમ આવકાર: શ્રી …