પ્રકાશન

e-અસ્મિતાના અંકો માટે અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનાં પ્રકાશનો :

अ. ભાષા શિક્ષણ :-

 1. Syllabus for Teaching Gujarati Language, £0.50 (Download PDF)
 2. પરીક્ષા તંત્ર માહિતીપત્રક, પહેલી આવૃત્તિ : સપ્ટેમ્બર 1988 : £1.50
 3. પરીક્ષા તંત્ર માહિતીપત્રક, બીજી સંવર્ધિત આવૃત્તિ, એપ્રિલ 1995 £2.00
 4. સાચી જોડણી અઘરી નથી : યશવંત દોશી : પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ : ૬૦૫ : પાંચમી આવૃત્તિ : 1991 : £1.00 (Download PDF)
 5. અક્ષરમાળા : સંપાદક – જગદીશ દવે : બીદ એન્ટરપ્રાઇસીસ, વેલિંગબરૉ : 1986, 1993, 1998 : £1.75 (Download PDF)
 6. ગુજરાતી ભાષા પ્રવેશ – ૧ : સંપાદક – જગદીશ દવે : બીદ એન્ટરપ્રાઇસીસ, વેલિંગબરૉ : 1986, 1993, 1996, 2001, : £4.75 (Download PDF)
 7. ગુજરાતી ભાષા પ્રવેશ – ૨ : સંપાદક – જગદીશ દવે : બીદ એન્ટરપ્રાઇસીસ, વેલિંગબરૉ : 1986, 1992, : £2.95 (Download PDF)
 8. ગુજરાતી ભાષા પ્રવેશ – ૩ : સંપાદક – જગદીશ દવે : બીદ એન્ટરપ્રાઇસીસ, વેલિંગબરૉ : 1986, : £3.50 (Download PDF)
 9. ગુજરાતી ભાષા પ્રવેશ – ૪ : સંપાદક – જગદીશ દવે : બીદ એન્ટરપ્રાઇસીસ, વેલિંગબરૉ : 1986, 2000 : £9.95 (Download PDF)
 10. સેતુ : સંપાદક – જગદીશ દવે : બીદ એન્ટરપ્રાઇસીસ, વેલિંગબરૉ : 1986, 1993, : £1.95 (Download PDF)

आ. સાહિત્ય :-

 1. દરિયાપાર સર્જાતાં ગુર્જર સાહિત્યના રસિક સર્જક કવિરાજ શ્રી ડાહ્યાભાઈ પટેલ સ્મરણિકા : 1981
 2. આહ્‌વાન : વર્ષ – ૧ : અંક – ૧ : દશાબ્દી મહોત્સવ વિશેષાંક : ઑગસ્ટ 1986
 3. અક્ષયનગર ભાષા સાહિત્ય પરિષદ, બર્મિંગમ : સ્મરણિકા : મે 1991 £3.00
 4. ગુણવંતરાય આચાર્ય નગર ભાષા સાહિત્ય પરિષદ, બેડફર્ડ : સ્મરણિકા : મે 2000
 5. પુરુષોત્તમ હરજી ભોજાણી : શતાબ્દીએ એક અર્ઘ્ય : પહેલી આવૃત્તિ : એપ્રિલ 2000 : £5.00
 6. આચમન (ડાયસ્પોરિક વાર્તા-કવિતા-નિબંધ સંચય) : સંપાદક – અનિલ વ્યાસ, રમણભાઈ પટેલ : નવભારત સાહિત્ય મંદિર : પહેલી આવૃત્તિ : 2010 : £5.00
 7. ‘અસ્મિતા’ : વર્ષ – ૧ : અંક – ૧ : 1984
 8. ‘અસ્મિતા’ : વર્ષ – ૨ : અંક – ૨ : 1985
 9. ‘અસ્મિતા’ : વર્ષ – ૩ : અંક – ૩ : 1987
 10. ‘અસ્મિતા’ : વર્ષ – ૪ : અંક – ૪ : 1988
 11. ‘અસ્મિતા’ : વર્ષ – ૫ : અંક – ૫ : 1989
 12. ‘અસ્મિતા’ : વર્ષ – ૬ : અંક – ૬ : 1990/1
 13. ‘અસ્મિતા’ : વર્ષ – ૭ : અંક – ૭ : 1993
 14. ‘અસ્મિતા’ : વર્ષ – ૮ : અંક – ૮ : 1996
 15. સાહિત્યત્વ – સાહિત્ય ક્ષેત્રે નોબેલ પારિતોષિક-વિજેતાઓનાં વક્તવ્યો (1991-2016) : સંપાદક : અદમ ટંકારવી – પંચમ શુક્લ; સંવર્ધક : કેતન રુપેરા; પ્રથમ આવૃત્તિ : એપ્રિલ 2022 : £8.00

ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી પ્રણિત પ્રકાશનો :-