અમેરિકાસ્થિત લેખક, કવિ, પત્રકાર સલિલ ત્રિપાઠી સાથે એક બેઠક (શનિવાર, 03 ડિસેમ્બર 2022)