આંશિક દૃષ્ટિ ધરાવતી લંડનની એક ગુજરાતી યુવતી કરિશ્મા શાહ સાથે વાર્તાલાપ (શનિવાર, 16 સપ્ટેમ્બર 2023)