માંધાતા યૂથ ઍન્ડ કમ્યુનિટી એસોસિયેશન, વેમ્બલીની સુવર્ણજયંતીએ શુભેચ્છાઓ