કવિ, નાટ્યકાર ચન્દ્રકાન્ત શાહ સાથે એક મેજિકલ જલસો! (શનિવાર, 04 ડિસેમ્બર 2021)