સમાચાર અને જાહેરાત

યુનાઈટેડ કિંગ્ડમસ્થિત ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી યોજે છે મુંબઈસ્થિત ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યના વિવેચક, અનુવાદક દીપક મહેતા સાથે એક બેઠક   વિષય : “ગુજરાતી પત્રકારત્વની પહેલી સદી [1822-1922]” શનિવાર, 01 જાન્યુઆરી 2022 ઠીક બપોરે બે વાગ્યાથી [ભારત : 19.30 • અમેરિકા : પૂર્વ કાંઠે : 09.00; પશ્ચિમ કાંઠે : 06.00 ] ઝૂમ લિન્કઃ https://us06web.zoom.us/j/83327529551 (Meeting ID: 833 2752 …

યુનાઈટેડ કિંગ્ડમસ્થિત ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી યોજે છે ‘સૌન્દર્યનું ગાણું’ સાંઈ કવિ મકરંદ દવેની જન્મ-શતાબ્દીની સંગીતકાર અમર ભટ્ટ સાથે ઉજવણી શનિવાર, 18 ડિસેમ્બર 2021 ઠીક બપોરે એક વાગ્યાથી [ભારત : 18.30 • અમેરિકા : પૂર્વ કાંઠે : 08.00; પશ્ચિમ કાંઠે : 0.00 ] ઝૂમ લિન્કઃ https://us06web.zoom.us/j/86972541567 Meeting ID: 869 7254 1567 આમંત્રણ પત્રિકા બિડેલા પત્રકમાં  [ …

યુનાઈટેડ કિંગ્ડમસ્થિત ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી યોજે છે અમેરિકાનિવાસી કવિ, નાટ્યકાર ચન્દ્રકાન્ત શાહ સાથે એક મેજિકલ જલસો ! … યાને કે ભાષાની મહેફિલ ! શનિવાર, 04 ડિસેમ્બર 2021 ઠીક બપોરે બે વાગ્યાથી [ભારત : 19.30 • અમેરિકા : પૂર્વ કાંઠે : 09.00; પશ્ચિમ કાંઠે : 06.00 ] ઝૂમ લિન્કઃ https://us06web.zoom.us/j/81299427962 Meeting ID: 812 9942 7962 આમંત્રણ …

યુનાઈટેડ કિંગ્ડમ સ્થિત ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી યોજે છે ઓટલો બીના બ્રિગ્સ એમનાં જ મુખે આપણને સાંભળવાની એક ઉમદા તક ૧૯૭૨માં યુગાન્ડાથી હિજરત કરીને લુટનમાં સ્થાયી થયેલી એક ગુજરાતી યુવતિની સફળ ગાથા રાખડીને લક્ષમાં રાખીને લખાયેલા એમનાં આ પુસ્તક વિશે જાણકારી મેળવીશું શનિવાર, 13 નવેમ્બર 2021 બપોરે ૨.૦૦ વાગ્યે ઝૂમ લિન્ક: https://us06web.zoom.us/j/86782868581 Meeting ID: 867 8286 …

યુનાઈટેડ કિંગ્ડમસ્થિત ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી યોજે છે શબ્દના એક ઉત્કૃષ્ટ કસબી, સાહિત્યકાર, નાટ્યકાર સંગાથે બેઠક વિષય : ભાષાન્તરનીઅવળી જાજમ શનિવાર, 06 નવેમ્બર 2021 ઠીક બપોરે બે વાગ્યાથી [ભારત : 19.30 • અમેરિકા : પૂર્વ કાંઠે : 09.00; પશ્ચિમ કાંઠે : 06.00 ] ઝૂમ લિન્કઃ https://us06web.zoom.us/j/82028326680 (Meeting ID: 820 2832 6680) આમંત્રણ પત્રિકા બિડેલા પત્રકમાં  [ …

...4567...20...