સમાચાર અને જાહેરાત

યુનાઈટેડ કિંગ્ડમસ્થિત ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી યોજે છે જામનગરસ્થિત કવિ, શિક્ષક કિરીટ ગોસ્વામી જોડે બેઠક —: વિષય : — ‘આધુનિક બાળકો અને મારાં બાળગીતો’ શનિવાર, 05 નવેમ્બર 2022 ઠીક બપોરે બે વાગ્યે [ભારત : 18.30 • અમેરિકા : પૂર્વ કાંઠે : 09.00; પશ્ચિમ કાંઠે : 06.00 ] ઝૂમ લિન્કઃ https://us06web.zoom.us/j/84621684498 (Meeting ID: 846 2168 4498) આમંત્રણ …

Subrang Arts & Gujarati Literary Academy, UK jointly invite you to A Zoom Meeting depicting the History and Activities of GLA, UK Please come and celebrate our achievements with us on Saturday, 15th October 2022 at 14.00 BST, 18.30 INDIA, 09.00 EST Zoom Link: https://us06web.zoom.us/j/82529192875 (Meeting ID: 825 2919 2875)   Further details of the …

Gujarati Literary Academy [U.K.] In association with Gujarat Vidyapith [Ahmedabad] Requests the honour of your benign presence to attend and participate In the Inauguration of Diaspora Centre & Opening Address by Prof Uma Dhupelia-Mesthrie Umabahen is Emerita Professor, Department of History, University of the Western Cape. She is known for her work on India-South Africa …

યુનાઈટેડ કિંગ્ડમસ્થિત ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી યોજે છે ભાવનગરસ્થિત કવયિત્રી ને ‘સ્ત્રીઆર્થ’નાં સંપાદક પ્રતિભા ઠક્કર જોડે બેઠક   —: વિષય : — ‘સ્ત્રીઆર્થ’ સ્વ સાથે સંધાન … શનિવાર, 17 સપ્ટેમ્બર 2022 ઠીક બપોરે બે વાગ્યે [ભારત : 18.30 • અમેરિકા : પૂર્વ કાંઠે : 09.00; પશ્ચિમ કાંઠે : 06.00 ] ઝૂમ લિન્કઃ https://us06web.zoom.us/j/85954576731 (Meeting ID: 859 …

યુનાઈટેડ કિંગ્ડમસ્થિત ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી યોજે છે અમેરિકાસ્થિત સર્જક અને પ્રવાસી પ્રીતિ સેનગુપ્તા જોડે બેઠક   —: વિષય : — મારું અમેરિકા શનિવાર, 03 સપ્ટેમ્બર 2022 ઠીક બપોરે બે વાગ્યે [ભારત : 18.30 • અમેરિકા : પૂર્વ કાંઠે : 09.00; પશ્ચિમ કાંઠે : 06.00 ] ઝૂમ લિન્કઃ https://us06web.zoom.us/j/85961187576 (Meeting ID: 859 6118 7576) આમંત્રણ પત્રિકા …

...3456...20...