સમાચાર અને જાહેરાત

Dear members, You are cordially invited to the 40th Annual General Meeting (AGM) of Gujarati Literary Academy. The AGM will be held on Saturday, 24 Jun 2017, 2.00 pm at Mandhata Youth & Community Centre. The agenda of the AGM can be found in the attachments [  ]. The annual report and accounts will be …

હૅરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી આયોજિત કાવ્યચર્યા કાર્યક્રમ: (૧) દિવંગત ચિનુ મોદીને શ્રધ્ધાંજલિ આપી એમના અક્ષરદેહનું સ્મરણ કરીશું; કોઇ ઇચ્છાનું મને વળગણ ન હો. એજ ઇચ્છા છે, હવે એ પણ ન હો. – ચિનુ મોદી ‘ઇર્શાદ’ ડૉ. ચિનુ મોદી [30 સપ્ટેમ્બર 1939 − 19 માર્ચ 2017] (૨) પંડિત યુગના કવિ મણીશંકર રત્નજી …

હૅરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી આયોજિત વાર્તા-વર્તુળ વાર-તારીખ: શનિવાર, 6 મે 2017 બપોરે – 2.00 કલાકે વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High Street, Wealdstone, Harrow HA3 7AE 020 3714 7725 વાર્તા-વર્તુળની આ બેઠકમાં નીચેનો કાર્યક્રમ માણી શકશો. કાર્યક્રમ આવકાર: અનિલભાઈ વ્યાસ / ભદ્રાબહેન વડગામા સિટીરીડની નવલકથા: Prophecy – લેખક: S. J. Parris, નવલકથાનો સંક્ષેપ: …

હૅરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી આયોજિત ઓટલો વાર-તારીખ: શનિવાર, 01 અૅપ્રિલ 2017 બપોરે – 2.00 કલાકે વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High Street, Wealdstone, Harrow HA3 7AE 020 3714 7725 ‘ઓટલો’ની આ બેઠકમાં નીચેનો કાર્યક્રમ માણી શકશો. ‘ગુજરાતી દલિત સાહિત્ય’ વક્તા : ગોપિકાબહેન જાડેજા આવકાર ને સંચાલન : ધવલભાઈ સુધનવા વ્યાસ આ બેઠક આપણે …

હૅરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી આયોજિત વાર્તા-વર્તુળ વાર-તારીખ: શનિવાર, 04 માર્ચ 2017 બપોરે – 2.00 કલાકે વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High Street, Wealdstone, Harrow HA3 7AE 020 3714 7725 વાર્તા-વર્તુળની આ બેઠકમાં નીચેનો કાર્યક્રમ માણી શકશો. આ બેઠક આપણે ઉમંગથી ઊમળકે વધાવીએ અને મિત્રો સહિત પધારી ચર્ચા જમાવીએ એવી આશા છે. કાર્યક્રમ આવકાર …

...10...18192021...