સમાચાર અને જાહેરાત

હૅરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી આયોજિત કાવ્યચર્યા વાર-તારીખ: શનિવાર, 07 ડિસેમ્બર 2019 બપોરે – 2.00 કલાકે વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High Street, Wealdstone, Harrow HA3 7AE 020 3714 7725 તારા દૂર દૂરના પ્રવાસે નીકળ્યો હતો હે પૃથ્વી ! ને ચરણ ક્યાં જતાકને અટકીને ઊભા રહ્યા ! ચરણો ચાલી ચાલીને પોતાનાં ઘરઆંગણે પોતાની સામેસ્તો …

હૅરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી આયોજિત ‘વાર્તા–વર્તુળ‘ વાર-તારીખ: શનિવાર, 02 નવેમ્બર 2019 બપોરે – 2.00 કલાકે વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High Street, Wealdstone, Harrow HA3 7AE, Tel: 020 3714 7725   વાર્તા-વર્તુળની આ બેઠકમાં, પહેલા દોરમાં, આપણા વરિષ્ઠ વાર્તાકાર વલ્લભભાઈ નાંઢાની તાજેતરમાં ‘નવનીત-સમર્પણ’માં પ્રગટ વાર્તા “આયેશા” માણવાનું, સમજવાનું ચર્ચવાનું ધાર્યું છે મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ …

Dear members and friends, You are cordially invited to the centenary celebrations in honour of Academy’s former presidents and men of letters – the late Dahyabhai A Patel and the late Balwant G Naik.   Saturday, 21 September 2019 (2.00 pm onward) Mandhata Youth and Community Association 20 Rosemead Avenue, Wembley, London, HA9 7EE   …

હૅરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી આયોજિત ‘વાર્તા–વર્તુળ‘ વાર-તારીખ: શનિવાર, 07 સપ્ટેમ્બર 2019 બપોરે – 2.00 કલાકે વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High Street, Wealdstone, Harrow HA3 7AE, Tel: 020 3714 7725 “લૉટરી લાગી ?” વાર્તાનું વાચિકમ્‌ તથા સામૂહિક રસદર્શન રમણભાઈ ડી. પટેલની આ વાર્તા ‘અખંડ આનંદ’ના ઍપ્રિલ 2019ના અંકમાં પ્રગટ થઈ છે. બીજા ચરણમાં ધ્રુવ ભટ્ટની …

“કવિતા એટલે કાગળમાં માનવતાના હસ્તાક્ષર” હૅરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી આયોજિત   “કવિતાથી વધુ કંઈ નહીં” [ પ્રણવ પંડ્યા – જઃ 16 માર્ચ 1976] વાર-તારીખ: શનિવાર, 24 ઑગસ્ટ 2019 બપોરે – 2.00 કલાકે વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High Street, Wealdstone, Harrow HA3 7AE, Tel: 020 3714 7725 બેઠકની રૂપરેખા બિડેલા પત્રકમાં  [ ] …

...1011121314...20...